CZ/ENG

Vista
Mars

VISTA MARS MARS` VISTA AUTOR: JIŘÍ PŘÍHODA
PRIHODADESIGN S.R.O.

Vista Mars je původní překližkový model obytného modulu pro Mars transformovaný do monumentálního otočného sochařského objektu
o průměru 12,2 m a o celkové nadzemní výšce 7,3 m.


Vista Mars
VISTA MARS MARS` VISTA AUTOR: JIŘÍ PŘÍHODA
PRIHODADESIGN S.R.O.

LED video-obrazovka v horní části
a okolo středového tubus zobrazuje 360vteřinový záběr 360° fotografického panoramatu pouštní krajiny Marsu od NASA.


Vista Mars